Szkoła bez dzwonków

Nazwa innowacji: Szkoła bez dzwonków Rodzaj innowacji: organizacyjna Termin wdrożenia: rok szkolny Adresaci innowacji: wszyscy uczniowie szkoły Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: wszystkie zajęcia Krótki opis innowacji: Innowacja polega na całkowitej rezygnacji z dzwonków dzwoniących w szkole na początek i koniec każdej lekcji. Nowatorstwo polega na braku dzwonków w szkole, o terminowe rozpoczęcie i zakończenie lekcji […]

Kulturalne ćwiczenie języka

Nazwa innowacji: Kulturalne ćwiczenie języka Imię i nazwisko autora innowacji: Joanna Michalik Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna Termin wdrażania w szkole: styczeń 2024 – czerwiec 2024 Adresaci innowacji: uczniowie klas IV – VII Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: język angielski, wybrane zajęcia edukacyjne raz w miesiącu, w drugim semestrze, styczeń – czerwiec 2024. Krótki opis innowacji: Innowacja ma […]

Cudze chwalimy, swego nie znamy – Poznaj Polskę

Nazwa innowacji: Cudze chwalimy, swego nie znamy – Poznaj Polskę Imię i nazwisko autora innowacji: Edyta Oleksy-Legierska Rodzaj innowacji: Mieszana Termin wdrażania: Rok szkolny 2023/2024 Adresaci innowacji: klasy 1 – 8 Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: Tematy związane z innowacją można zrealizować w ramach lekcji wychowawczych, kreatywnych, geografii, przyrody, edukacji regionalnej, zajęć profilaktycznych. Wychowawca decyduje na […]

Ocena gwarantowana z matematyki

Nazwa innowacji: Ocena gwarantowana z matematyki Imię i nazwisko autora lub zespołu autorskiego: Sylwia Śliwka Rodzaj innowacji: Organizacyjno-metodyczna Termin wdrażania: Rok szkolny 2023/2024 Adresaci innowacji: Uczniowie klas IV – VII Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: lekcje matematyki Krótki opis innowacji: Obserwowany spadek motywacji do pracy i stres wywołany otrzymaniem/propozycją otrzymania oceny niedostatecznej na koniec półrocza lub […]

Lekcje w zgodzie z naturą

Wprowadzający innowację: Anna Pilch Nazwa innowacji: Lekcje w zgodzie z naturą Termin wdrożenia: Wrzesień 2023 – czerwiec 2024 Adresaci innowacji: uczniowie klas 1-3 Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: wybrane zajęcia edukacyjne w ramach edukacji wczesnoszkolnej, co najmniej jedne zajęcia w miesiącu Innowacja „Lekcje w zgodzie z naturą” jest moją odpowiedzią na zaspakajanie potrzeb rozwojowych uczniów, między […]

BIOnotki – myślenie wizualne na lekcjach biologii

Nazwa innowacji: BIOnotki – myślenie wizualne na lekcjach biologii Rodzaj innowacji: metodyczna Termin wdrażania w szkole: wrzesień 2023 – maj 2024 Adresaci innowacji: uczniowie klas 5-8 Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: biologia i  kółko biologiczne Krótki opis innowacji: Głównym celem innowacji jest propagowanie idei skechnotingu w edukacji. Jest to forma wspomagania zapamiętywania poprzez przenoszenie pozyskiwanych informacji […]