Kulturalne ćwiczenie języka

Nazwa innowacji: Kulturalne ćwiczenie języka

Imię i nazwisko autora innowacji: Joanna Michalik

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Termin wdrażania w szkole: styczeń 2024 – czerwiec 2024

Adresaci innowacji: uczniowie klas IV – VII

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: język angielski, wybrane zajęcia edukacyjne raz w miesiącu, w drugim semestrze, styczeń – czerwiec 2024.

Krótki opis innowacji: Innowacja ma zachęcać i motywować uczniów do uczenia się języka angielskiego, a także pozyskiwania informacji na temat kultury krajów anglojęzycznych. Głównym celem innowacji jest poprawa jakości pracy szkoły oraz podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauki języka angielskiego.

Na czym polega nowatorstwo: Podczas zajęć uczniowie będą oglądać film fabularny w języku angielskim lub film prezentujący zagadnienia kulturowe.

Przewidywane efekty: poszerzenie wiedzy kulturowej uczniów na temat krajów anglojęzycznych oraz rozwój uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

Finansowanie Innowacji: innowacja nie wymaga nakładów finansowych.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Kulturalne ćwiczenie języka