Kwadrans z książką

Nazwa innowacji: Kwadrans z książką

Rodzaj innowacji: programowa

Termin wdrażania w szkole: cały rok szkolny, z możliwością kontynuacji w kolejnych latach

Adresaci innowacji: uczniowie klas I – III

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: w ramach edukacji polonistycznej, raz w tygodniu

Krótki opis innowacji: „Kwadrans z książką” to działanie mające na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów. Innowacja polega na cyklicznych wizytach uczniów w bibliotece szkolnej w ramach zajęć obowiązkowych, podczas których nauczyciel-bibliotekarz czyta dzieciom fragment wybranej wcześniej książki. Po odczytaniu fragmentu następuje krótka rozmowa na temat przeczytanych treści i zachęta do wypożyczenia książek dostępnych w bibliotece.

Na czym polega nowatorstwo: uczniowie w ramach zajęć obowiązkowych część czasu spędzają w bibliotece szkolnej, gdzie kształtują nawyki czytelnicze.

Przewidywane efekty: Dzieci chętniej będą sięgać po książki, wzrośnie poziom czytelnictwa wśród uczniów.

Finansowanie Innowacji: innowacja nie wymaga nakładów finansowych.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Kwadrans z książką