Matematyka jest fajna!

Nazwa innowacji: Matematyka jest fajna!

Rodzaj innowacji: metodyczna

Termin wdrażania w szkole: od 1.09.2017 r.

Adresaci innowacji: uczniowie klas 4-8

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: matematyka

Krótki opis innowacji:

Innowacja polega na promowaniu matematyki wśród uczniów poprzez:

  • Przeprowadzanie cotygodniowych mini konkursów “Potyczki matematyczne”. Uczniowie rywalizują ze sobą, rozwiązując łamigłówkę matematyczną. Zwycięzcy zdobywają plusy lub dodatkowe oceny z matematyki.
  • Rozbudowanie systemu plusów zdobywanych za rozwiązywanie dodatkowych nieobowiązkowych zadań. Plusy można wymieniać nie tylko na piątki, ale też na inne przywileje bądź korzyści zgodne z WSO.
  • Zachęcanie i zapraszanie uczniów do internetowego kółka matematycznego.
  • Organizowanie “dni szczególnych” w szkole związanych z matematyką, np. Dzień liczby Pi.
  • Organizowanie konkursów matematycznych zewnętrznych.
  • Konkurs “łamigłówki gazetkowe”. Umieszczanie na gazetce na korytarzu łamigłówek dostosowanych do wieku uczniów i nagradzanie tych, którzy jako pierwsi zgłoszą prawidłowe rozwiązanie.

Na czym polega nowatorstwo: Nowatorstwo polega na różnorodnych formach zachęcania uczniów do rozwijania myślenia logicznego, matematycznego i abstrakcyjnego.

Przewidywane efekty: Uczniowie nie kojarzą matematyki tylko i wyłącznie z rachunkami i rozwiązywaniem zadań. Rozwijanie umiejętności logicznego i abstrakcyjnego myślenia.

Finansowanie Innowacji: nie

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Matematyka jest fajna!