Projekty

Laboratoria przyszłości

Koniec półrocza i porządki

Koniec pierwszego półrocza oprócz regularnych zajęć, które dotyczyły rozpoczętych projektów poświęciliśmy także na uporządkowanie naszej „twórczej przestrzeni”. Ułożone zostały wszystkie materiały eksploatacyjne a także przemeblowane

czytaj więcej >>

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Gmina Wisła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie

czytaj więcej >>
Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości w SP2

Tuż przed końcem 2021 roku nasza szkoła wzbogaciła się o nowe sprzęty zakupione w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Dzięki wsparciu finansowemu państwa w wysokości

czytaj więcej >>

Rekrutacja trwa!

Od 11 czerwca trwa rekrutacja do projektu „Lepszy Start”. Zachęcamy do zgłaszania uczniów na zajęcia, które będą odbywać się od września 2021 roku. Poniżej regulamin

czytaj więcej >>

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Koniec półrocza i porządki