Matematyczne przepychanki – główka pracuje, rozwiązanie znajduje

Nazwa innowacji: Matematyczne przepychanki- główka pracuje, rozwiązanie znajduje
Rodzaj innowacji: Metodyczna
Termin wdrażania: Od września 2019r. do czerwca 2020r.
Adresaci innowacji: Uczniowie klasy trzeciej
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: Dodatkowe zajęcia z edukacji matematycznej
Krótki opis innowacji:
Zajęcia opierają się na rozwiązywaniu krzyżówek, labiryntów, zagadek logicznych, sudoku, na grach i zabawach matematycznych. Wykorzystywane są dostępne środki dydaktyczne, karciane gry edukacyjne oraz ćwiczenia i gry z wykorzystaniem aplikacji interaktywnych.
Nowatorstwo: Nowatorstwo polega na rozwiązywaniu różnych zadań, które służą rozwijaniu logicznego i twórczego myślenia.
Efekty: Zajęcia mają na celu
– rozwijanie logicznego myślenia
– pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów
– kreatywne podejście do rozwiązywania problemów matematycznych
– wdrażanie do uważnego analizowania treści zadań i poleceń
– doskonalenie techniki rachunkowej
Finansowanie: Nie wymaga – dodatkowe zajęcia nauczyciela

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Matematyczne przepychanki – główka pracuje, rozwiązanie znajduje