Zespół Dzwoneczków

Wprowadzający innowację: Elżbieta Szajtauer

Nazwa innowacji: Zespół Dzwoneczków
Termin wdrożenia: rok szkolny
Adresaci innowacji: uczniowie klasy 7
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: muzyka
Projekt powstał w celu rozwijania wśród uczniów umiejętności gry zespołowej na dzwonkach ręcznych, jest to także próba stworzenia zespołu muzycznego. Ćwiczenia melodyczne i rytmiczne z dzwonkami mają wpływać na rozwój muzykalności, słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Mają także rozwijać współodpowiedzialność za zespołowe wykonywanie utworów muzycznych.
Nowatorstwo polega na wprowadzeniu nauki gry na dzwonkach ręcznych oraz ukulele.
Przewidywane efekty: stworzenie szkolnego zespołu muzycznego, rozwój muzyczny uczniów, wdrażanie do gry zespołowej, pracy w grupie, tworzenie sytuacji, w których ważna jest odpowiedzialność zespołowa, atmosfera wśród uczestników.
Finansowanie innowacji: nie wymaga finansowania.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Zespół Dzwoneczków