Szkoła bez dzwonków

Nazwa innowacji: Szkoła bez dzwonków
Rodzaj innowacji: organizacyjna
Termin wdrożenia: rok szkolny
Adresaci innowacji: wszyscy uczniowie szkoły
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: wszystkie zajęcia
Krótki opis innowacji: Innowacja polega na całkowitej rezygnacji z dzwonków dzwoniących w szkole na początek i koniec każdej lekcji. Nowatorstwo polega na braku dzwonków w szkole, o terminowe rozpoczęcie i zakończenie lekcji dbają wspólnie uczniowie i nauczyciele
Przewidywane efekty: zmniejszenie poziomu hałasu w szkole, uczniowie są bardziej zdyscyplinowani, spokojniej opuszczają klasy, wychodząc na przerwy, dzięki czemu wzrasta także poziom bezpieczeństwa.
Finansowanie innowacji: nie wymaga finansowania.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Szkoła bez dzwonków