Wesoła ortografia

Nazwa innowacji: „Wesoła ortografia”
Rodzaj innowacji: Metodyczna
Termin wdrażania: Od września 2019r do czerwca 2020r
Adresaci innowacji: Uczniowie klasy trzeciej
Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: Dodatkowe zajęcia z edukacji polonistycznej
Krótki opis innowacji: Dzieci wykonują rysunki rzeczy, które w swej pisowni mają trudność ortograficzną. Tworzą własny ilustrowany słowniczek ortograficzny. Układają rebusy. Dla utrwalenia zdobytej wiedzy wykorzystywane są edukacyjne gry planszowe oraz dostępne środki dydaktyczne.

Nowatorstwo: Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie nauki ortografii. Zaangażowanie kilku zmysłów do utrwalenia prawidłowego zapisu trudnego pod względem ortograficznym wyrazu.
Efekty: Zajęcia mają na celu
– rozwijanie czujności ortograficznej
– poznawanie i utrwalanie zasad ortografii
– doskonalenie techniki czytania
Finansowanie: Nie wymaga – dodatkowe zajęcia nauczyciela

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Wesoła ortografia