XVIII Przegląd Piosenki Ekologicznej

25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył się już po raz 18 doroczny Przegląd Piosenki Ekologicznej. W tym roku naszą szkołę odwiedzili z tej okazji goście: Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS, Barbara Kędzior – radna i zastępczyni przewodniczącej wiślańskiej Komisji Oświaty, Andrzej Klimek – zastępca Nadleśniczego oraz Paweł Cieślar ze Stacji Uzdatniania Wody w Wiśle Czarnem. Przegląd rozpoczął się od przywitania gości przez dyrektor szkoły Elżbietę Szajtauer i wspólnego zaśpiewania piosenki o tematyce ekologicznej. Wspólny śpiew przeplatał także kolejne punkty programu. Podczas przeglądu wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas I – III SP2. Następnie wszyscy zebrani obejrzeli przezentację przygotowaną przez Dariusza Cieślara – nauczyciela historii i zapalonego turystę, który ukazał na zdjęciach piękno górskich krajobrazów, zwierząt i roślin. Na zakończenie imprezy wszyscy zebrani odśpiewali szkolny „hymn” pt. „U stóp Baranij”, a uczniowie występujący podczas przeglądu skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez dyrektora szkoły. Przegląd został dofinansowany przez burmistrza Miasta Wisły, który ufundował nagrody dla szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

XVIII Przegląd Piosenki Ekologicznej