XVIII Przegląd Piosenki Ekologicznej

25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył się już po raz 18 doroczny Przegląd Piosenki Ekologicznej. W tym roku naszą szkołę odwiedzili z tej okazji goście: Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS, Barbara Kędzior – radna i zastępczyni przewodniczącej wiślańskiej Komisji Oświaty, Andrzej Klimek – zastępca Nadleśniczego oraz Paweł Cieślar ze Stacji […]