Wyjazd na spektakl uczniów klasy 7 i 8

16 listopada uczniowie klasy VII i VIII pojechali do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle na spektakl „Pan Tadeusz. Obrazy” wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Dla siódmoklasistów przedstawienie było dobrym wprowadzeniem do czytania naszej epopei narodowej, natomiast ósmoklasiści mogli utrwalić sobie zdobytą wcześniej wiedzę o lekturze oraz dostrzec różnice między książką a jej adaptacją. Po spektaklu odbyła się pogadanka z aktorami, a na zajęciach omówienie wrażeń po udziale w tym wydarzeniu.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Wyjazd na spektakl uczniów klasy 7 i 8