Wyjazd na spektakl uczniów klasy 7 i 8

16 listopada uczniowie klasy VII i VIII pojechali do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle na spektakl „Pan Tadeusz. Obrazy” wystawiony przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Dla siódmoklasistów przedstawienie było dobrym wprowadzeniem do czytania naszej epopei narodowej, natomiast ósmoklasiści mogli utrwalić sobie zdobytą wcześniej wiedzę o lekturze oraz dostrzec różnice między książką a jej adaptacją. […]