Moja przygoda z Fajniakami

W pierwszym półroczu nauki trwał w naszej szkole konkurs biblioteczny, mający na celu aktywizację czytelniczą uczniów klas I – III. Składał się on z dwóch etapów. Najpierw uczniowie przez 21 dni czytali codziennie w domu dowolną książkę. Ten fakt był potwierdzany przez rodzica w specjalnym zeszycie lekturowym, a w szkole uczniowie za każdy podpis otrzymywali […]