Wieczór Kolęd

5 stycznia odbył się w naszej szkole już po raz 27 Ekumeniczny Wieczór Kolęd. W tym roku program imprezy był bardzo bogaty. Na początku przybyłych gości powitali uczniowie klasy 7, którzy wykonali jedną kolędę na dzwonkach przy akompaniamencie dyrektor Elżbiety Szajtauer. Następnie wystąpił Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Głębiec pod batutą   Tadeusza Poloka, który zaśpiewał kilka kolęd. Po tym występie zgromadzeni mogli wysłuchać  sześciu pieśni w wykonaniu zespołu Sela ze Skoczowa działającego pod kierownictwem Ewy Ples. Następnie przyszedł czas na występ młodej harfistki  – Malwiny Ochman, która wykonała na tym oryginalnym instrumencie dwie kolędy. Ostatnim muzycznym punktem programu tego wieczoru był występ orkiestry Echo Adwentu kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pod dyrekcją Andrzeja Troszoka. Po zaprezentowaniu programu przez wszystkich gości przyszedł czas na tradycyjną scenkę regionalną w wykonaniu uczniów. W tym roku nosiła ona tytuł „Rady i móndrości na rozmaite boleści”, a brali w niej udział uczniowie klasy 5 i 7: Beniamin Cieślar jako gazda, Diana Cieślar jako gaździno, Maria Pilch jako Jewka, Jakub Witucki jako Jędrys, Jonasz Cieślar jako Jura, Hanna Pilch jako Helka, Miriam Pilch jako zieliniorka oraz Witold Skrzydłowski jako Jónek – nauczyciel z Krakowa.  Wszystkie występy przeplatane były wspólnym kolędowaniem, a po uroczystości zebrani mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych uczniów.

Jest nam bardzo miło, że na tegoroczny Wieczór Kolęd przybyli do Czarnego tak licznie członkowie występujących w tym dniu zespołów oraz ich bliscy, rodziny uczniów i mieszkańcy doliny. Szczególnie cieszymy się, że swoją obecnością uświetnili tę uroczystość: sekretarz naszego miasta – Sylwester Foltyn, Janusz Podżorski – przewodniczący Rady Miasta, Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS oraz radni miasta: Barbara Kędzior, Alicja Pilch oraz Jan Szalbot. Dziękujemy także Radzie Rodziców za ufundowanie upominków dla wszystkich występujących w tym dniu gości.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Wieczór Kolęd