Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020-2021

Dokumenty w formacie PDF:
Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2020-2021
oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców
oświadczenie o wielodzietności rodziny
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu wspólnie z jego rodzicem
oświadczenie o objęciu wsparciem MOPS
deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola

Dokumenty w formacie DOCX:
Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddz, przedszkolnego 2020-2021
oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców
oświadczenie o wielodzietności rodziny
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu wspólnie z jego rodzicem
oświadczenie o objęciu wsparciem MOPS
deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola