Koncert dla Przyjaciół Szkoły

30 listopada w odbył się w naszej szkole koncert dla Przyjaciół zorganizowany w ramach projektu „Świat TechArt w Czarnem” finansowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli liczni goście – burmistrz miasta Wisła – pan Tomasz Bujok, sekretarz miasta – pan Sylwester Foltyn, przewodniczący rady miasta – pan Janusz Podżorski, radna miasta – pani Alicja Pilch, przewodniczący zarządu osiedla w Czarnem – pan Leszek Pilch, przedstawiciel nadleśnictwa pan Andrzej Klimek, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Dorota Heczko, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich – pani Marta Raszka, kierownik Laboratorium Badania Wody w Wiśle pani Marzena Ekiert, dyrektorzy wiślańskich szkół, emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

Program rozpoczął się od przywitania gości i złożenia przez dyrektor Elżbietę Szajtauer podziękowań wszystkim przyjaciołom szkoły, za pomoc, którą placówka uzyskuje na co dzień. Następnie dyrektor Szajtauer przedstawiła pokrótce działania, podejmowane w szkole. Zauważyła, że wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby pracowite, twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci i środowiska, osoby, którym na sercu leżała przyszłość tej placówki. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć szkołę przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.

Po przemówieniu dyrektor Szajtauer nadszedł czas na występy artystyczne w wykonaniu uczniów SP2. Na początku wierszem przywitali zebranych uczniowie klasy I. Po nich wystąpili uczniowie klasy V, którzy zaprezentowali piosenkę pt. „Szkolny blues” oraz dwa humorystyczne skecze. Następnie zgromadzeni mogli obejrzeć program słowno-muzyczny oddziału przedszkolnego oraz układ choreograficzny dziewczynek z klasy II. Później usłyszeli utwór na dzwonkach chromatycznych wykonany przez uczniów klas IV i V, piosenkę w wykonaniu uczniów klasy III, a także utwór na dzwonkach zagrany przez szóstoklasistów. Występy te były przeplatane utworami wykonywanymi przez uczniów szkoły muzycznej i ogniska muzycznego działającego przy naszej szkole. Na zakończenie tej części programu wszyscy zgromadzeni goście odśpiewali pieśń pt. „U stóp Barani”.

Po występach artystycznych głos zabrał ksiądz Marek Michalik, który opowiedział zebranym o najnowszej inicjatywie podejmowanej w szkole – kampanii crowdfundingowej, podczas której będą zbierane fundusze na zakup pieca do wypalania gliny, a następnie zebrani mogli premierowo obejrzeć filmik promujący tę akcję. Na zakończenie spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni do skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez nauczycieli SP2. W tej mniej oficjalnej atmosferze przy kawie i ciastach jeszcze długo trwały rozmowy, wymiana pomysłów i doświadczeń. Był to bardzo wartościowy czas.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Koncert dla Przyjaciół Szkoły