Dzień Dziadków połączony z konkursem gwarowym

23 stycznia w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Dziadka i Babci, tradycyjnie już połączona z gwarowym konkursem recytatorskim „Latosi pogwarki w Białce”. W tym roku program artystyczny przygotowali młodsi uczniowie naszej szkoły oraz dziewczynki uczęszczające na zajęcia kółka tanecznego Xdance. Program rozpoczął się od piosenki – przywitania licznie zebranych gości, którą wykonali uczniowie klas I – III. Następnie zebranych przywitała dyrektor szkoły Elżbieta Szajtauer i nadszedł czas na występy konkursowe. W tym roku konkurs gwarowy odbywał się już po raz dziewiętnasty i wzięło w nim udział 8 uczniów z klasy IV i V. Po zaprezentowaniu przygotowanych wierszy odbyło się głosowanie publiczności oraz narada jury, które obradowało w składzie Julia Troszok, Elżbieta Szajtauer oraz Marta Procner. W tym czasie trwał program artystyczny. Najpierw wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, które przygotowały dla dziadków taniec, wierszyki i piosenkę, a następnie swój występ zaprezentowali uczniowie klas I – III, którzy połączyli swoje siły i wspólnie wyćwiczyli Taniec Śnieżynek oraz inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. „Rzepka”. Program artystyczny zakończył się trzema tańcami dziewczyn z zespołu Xdance, a następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu gwarowego. W tym roku miejsce pierwsze zajęła Wiktoria Madzia, drugie Jonasz Cieślar, a trzecie Maria Pilch – wszyscy z klasy IV. Przyznano także wyróżnienie Klaudii Szalbot również z klasy IV, a Jonasz Cieślar zdobył dodatkowo nagrodę publiczności. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez działającą w naszej szkole Spółdzielnię Uczniowską „Zgoda” oraz wiślański Urząd Miejski. Tym miłym akcentem zakończył się program artystyczny, ale wszyscy zebrani mogli jeszcze wspólnie z wnukami cieszyć się miłą atmosferą przy wiślańskim kołoczu ufundowanym przez Radę Rodziców.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Dzień Dziadków połączony z konkursem gwarowym