Historia

Wiślańskie szkolnictwo może pochwalić się rzadkim fenomenem – kronikami szkolnymi. Czytanie kronik, których autorami byli głównie kierownicy szkół jest zajęciem pouczającym ale zarazem pasjonującym. Na podstawie zapisów w kronikach można wiślańskim nauczycielom wydać jednoznaczną ocenę, że byli doskonałymi pedagogami i wielkimi patriotami. Na terenie Czarnego i Równego brakowało szkoły. Znaczna część dzieci pozbawiona była jakiegokolwiek nauczania. […]