XXVI Rajd Szkoły u Źródeł Wisły

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. Mając ten fakt na uwadze oraz uwzględniając to, że nasza szkoła jest jedyną szkołą w Polsce położoną u stóp Baraniej Góry, skąd swój początek bierze rzeka Wisła, postanowiliśmy, że tegoroczny rajd turystyczny będzie rajdem „wiślanym”.

Trasy XXVI Rajdu Szkoły u Źródeł Wisły biegły w tym roku wzdłuż królowej polskich rzek, a naszą inicjatywę zgłosiliśmy na stronie www.rokwisly.pl. Impreza odbyła się w piękny, słoneczny dzień, 17 października. Uczniowie szkoły zostali podzieleni na dwie grupy. Starsi wraz z wychowawczyniami i przewodnikiem udali się na Baranią Górę niebieskim szlakiem, który prowadzi wzdłuż Białej Wisełki – jednego z potoków źródliskowych rzeki Wisły. Druga grupa wyruszyła w przeciwną stronę. Dzieci młodsze wędrowały wzdłuż rzeki Wisły do centrum miasta, gdzie obejrzały Pomnik Źródeł Wisły, zwiedziły wystawę plenerową zdjęć ukazujących piękno naszej rzeki w różnych miejscach kraju, oraz bawiły się w Zabytkowym Parku Przygód, który tworzą miniatury charakterystycznych obiektów położonych w nadwiślańskich miastach. Obydwie grupy miały także dodatkowe zadanie – pobrać próbki wody z rzeki, aby sprawdzić, jak czystość Wisły zmienia się wraz z jej biegiem. Po powrocie do szkoły próbki zostały oddane do laboratorium w celu zbadania, a analizę wyników przedstawi uczniom pracownik stacji uzdatniania wody w prelekcji zaplanowanej na 10 listopada.

Podczas podsumowania rajdu uczniowie mogli popisać się wiedzą turystyczną oraz odpowiadali na pytania dotyczące rzeki Wisły. Każda klasa przedstawiła także garść informacji o jednym z miast leżących nad rzeką Wisłą. Na koniec wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali na pamiątkę okolicznościowe plakietki.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

XXVI Rajd Szkoły u Źródeł Wisły