XXV Rajd Szkoły u Źródeł Wisły

30 września odbył się  już po raz dwudziesty piąty turystyczny Rajd Szkoły u Źródeł Wisły. W tym roku został on połączony z podchodami matematycznymi, a meta rajdu znajdowała się przy szkole. Każda klasa, łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego, miała za zadanie dojść do szkoły inną trasą, która była dostosowana do wieku oraz możliwości uczniów. Przy okazji rajdu uczniowie zwiedzili bliższe i dalsze okolice naszej szkoły, a po drodze rozwiązywali zadania matematyczne, bo w wyznaczonych miejscach, które sami musieli odnaleźć na mapach z narysowanym układem kartezjańskim, były dla nich przygotowane matematyczne zagadki i zadania wymagające sporo kreatywności. Po przybyciu wszystkich grup do szkoły nastąpiło podsumowanie rajdu. Najpierw uczniowie popisywali się wiedzą turystyczną i dzielili się informacjami na temat swoich tras. Następnie prezentowali swoje hasła, które w tym roku łączyły tematykę turystyczną z matematyką. Uczniowie wykazali się także w tym aspekcie sporą kreatywnością. Jako że był to jubileuszowy rajd, następnym punktem programu był quiz wiedzy o historii rajdu oraz wystąpienie pani Julii Troszok, pomysłodawczyni tej imprezy i organizatorki pierwszych piętnastu rajdów w naszej szkole. Apel zakończył się krótką uroczystością z okazji Dnia Chłopaka przygotowaną przez dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego, które złożyły wszystkim chłopcom życzenia i ogłosiły wyniki plebiscytu na najsympatyczniejszego chłopaka naszej szkoły.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

XXV Rajd Szkoły u Źródeł Wisły