Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Pod koniec maja udostępniono wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji, do którego 1 kwietnia 2015 r. przystąpili wszyscy szóstoklasiści w kraju. W SP nr 2 sprawdzian ten napisało 11 uczniów. Jego wyniki okazały się dla naszej klasy szóstej bardzo dobre – przewyższyły średnią ogólnopolską, wojewódzką i miejską, przedstawiając się następująco:

  • z języka polskiego szóstoklasiści uzyskali średni wynik 74% (przy wyniku krajowym równym 73%, wojewódzkim: 72%, powiatowym: 73% i miejskim: 71%),
  • z matematyki – 74% (podczas gdy wynik krajowy to 61%, wojewódzki: 59%, powiatowy: 62%, miejski: 64%),
  • z języka angielskiego – 83% (przy średnim wyniku krajowym na poziomie 78%, wojewódzkim: 78%, powiatowym: 79% i miejskim: 78%).

Dwoje naszych uczniów uzyskało wyniki na poziomie 100% – Katarzyna Cieślar z języka angielskiego oraz z matematyki i Dawid Bujok z języka angielskiego. Mamy nadzieję, że zdobyta w naszej szkole wiedza będzie procentować w gimnazjum, czego serdecznie życzymy naszym absolwentom!

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów