Wyjazdy na basen

W pierwszym półroczu klasy 4 – 8 w ramach lekcji wychowania fizycznego biorą udział w wyjazdach na kryta pływalnię w Istebnej. Podstawowym celem wyjazdów jest nauka i doskonalenie pływania, ale uczniowie mają także czas na aktywną zabawę i relaks w wodzie. Wyjazdy te odbywają się w ramach realizacji projektu „Sportem po oczach”. Jest to kolejny projekt realizowany w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S. (Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Projekt w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej realizowany jest w Czarnem od sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 2 „Nad Białką”. W ramach projektu zakupiono urządzenie siłowni zewnętrznej i zamontowano na terenie przyszkolnym. Celem projektu jest motywowanie do aktywnego ruchu, udziału w zajęciach sportowych.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Wyjazdy na basen