Wychowanie przez czytanie

O tym, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowywanie młodych ludzi w duchu wartości nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dlatego biblioteka działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem postanowiła zgłosić w tym roku szkolnym szkołę do ogólnopolskiego programu “Wychowanie przez czytanie”, której organizatorem jest fundacja ABC XXI “Cała Polska Czyta Dzieciom”.

Program ten skierowany jest do uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Pod opieką nauczycieli uczniowie będą omawiać istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, stworzą też krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości. W ramach programu szkoła otrzymała bezpłatnie pakiet materiałów, a w nim dwa egzemplarze książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”, poradniki „Z dzieckiem w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” dla nauczycieli, scenariusze zajęć oraz dostęp do zasobów multimedialnych zamieszczonych na stronie organizatora. Podczas zajęć uczniowie będą poruszać na lekcjach bibliotecznych i wychowawczych takie zagadnienia, jak: szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, wolność, przyzwoitość, optymizm, przyjaźń, solidarność, piękno i mądrość. Gorąco wierzymy, że dzięki naszym staraniom uczniowie staną się bardziej wrażliwymi osobami, a swoją postawą będą wpływać pozytywnie na otaczających ich ludzi.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Wychowanie przez czytanie