Wieczór Kolęd

W niedzielę 15 stycznia odbył się w SP2 już po raz 24 Ekumeniczny Wieczór Kolęd. W tym dniu naszą szkołę odwiedzili goście – rodzice naszych uczniów, absolwenci oraz sympatycy szkoły, a także zaproszeni wykonawcy, którzy uświetnili swoimi występami to spotkanie – Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Centrum oraz orkiestra „Echo Adwentu” działająca przy kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle. Nie mogło także zabraknąć wspólnego kolędowania, występów muzycznych dzieci oraz występu chóru pracowników szkoły, który zaśpiewał dwie kolędy. Ukoronowaniem tego spotkania była jednak tradycyjna scenka regionalna przygotowana przez uczniów pt. „Pobaba przi grabienu ścieli”, napisana specjalnie na tę okazję przez dyrektor Elżbietę Szajtauer oraz Danutę Cieślar. W scence zagrali uczniowie klasy IV i V: Beniamin Cieślar (gazda Jónek z Czerchli), Diana Cieślar (Gaździno – Jewka z Czerchli), Oliwia Żegunia (starka), Natalia Pilch (pobabnica – Hanka z Równego), Estera Bujok (pobabnica – Zosia z Czupla), Hanna Pilch (pobabnica – Milka z Noclegów), Dawid Batko (Michoł), Jakub Witucki (panoczek) oraz Patrycja Heczko (paniczka). Wystąpieniem dzieci zakończyła się część oficjalna wieczoru kolęd, ale wszyscy zebrani mogli jeszcze spędzić czas w nieformalnej atmosferze podczas poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Wieczór Kolęd