Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony to ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych wymaga od nas podejmowanie aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do kształtowania prawidłowych postaw higieniczno-sanitarnych. Dlatego od 12 do 16 września 2022 r. we wszystkich polskich szkołach trwał tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych – program przygotowany przez MEiN oraz GIS, którego zadaniem było promowanie i szerzenie wiedzy o tematyce zdrowotnej.

W związku z tym w naszej szkole, przeprowadziliśmy szereg lekcji, których celem było wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą zdrowia, sposobów dbania o zdrowie, szczepień i nawyków higienicznych, które pozwalają uchronić się przed chorobami. Zaplanowaliśmy także prelekcje z pracownikami SANEPIDU, jednak z przyczyn od nas niezależnych nie mogły się one odbyć w wyznaczonym terminie. Podsumowaniem tej akcji była ogólnoszkolna akcja – quiz, w którym uczestniczyły wszystkie klasy oraz przedszkolaki. Wszyscy wykazali się dobrą wiedzą w temacie, a w nagrodę każdy otrzymał słodką „krówkę”. Akcję nadzorował Samorząd Uczniowski.

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych