Trzymaj Formę

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w programie Trzymaj Formę, w ramach którego poznawali zasady zdrowego trybu życia. W ramach programu, podczas całego roku szkolnego, odbywały się różne działania prozdrowotne. Między innymi uczniowie spotkali się z intendentką, która zapoznała ich z zasadami komponowania zdrowych obiadów w szkolnej stołówce, a także z trenerem koszykówki, który zachęcał ich do codziennego ruchu oraz przeprowadził ciekawe zajęcia sportowe. Wszyscy uczniowie ze swoimi wychowawcami przygotowali wspólnie zdrowe śniadanie, które razem zjedli. Produkty na ten cel zakupiono ze środków Urzędu Miasta. Uczniowie klas starszych prowadzili zajęcia sportowe dla dzieci z klas I – III. Klasa VI prowadziła aktywne przerwy z muzyką i tańcem w ramach projektu społecznego, a uczniowie klasy V przeprowadzili projekt badawczy, mający na celu sprawdzenie, w jaki sposób odżywiają się uczniowie naszej szkoły. Po przeprowadzeniu ankiet piątoklasiści opracowali wyniki i przedstawili je w formie wykresów kołowych i słupkowych pod okiem nauczyciela informatyki, pani Sylwii Śliwki. Wyniki  swoich badań przeanalizowali, wyciągnęli wnioski, a następnie wyeksponowali na gazetce dostępnej dla uczniów i rodziców. Najlepsze pracy zostały nagrodzone. Uczniowie otrzymali ,,zdrowe nagrody” – ananasy ufundowane przez Radę Rodziców. Jesteśmy pewni, że program Trzymaj Formę przyniesie wymierne rezultaty w życiu naszych uczniów, dlatego już zgłosiliśmy naszą szkołę do udziału w następnej edycji programu.

Marta Procner

szkolny koordynator projektu

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Trzymaj Formę