Szkolny Dzień Dziadków

8 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Dziadków połączony z recytatorskim konkursem gwarowym „Latosi pogwarki w Białce”. Na początku swój program artystyczny zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I – III, podczas którego można było podziwiać tańce oraz usłyszeć wiersze i piosenki. Następnie odbył się XVII konkurs recytatorski „Latosi pogwarki w Białce”, w którym wzięło udział 17 uczniów z klas I – V. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników, jury udało się na naradę, a w tym czasie można było obejrzeć scenkę regionalną „Pobaba przi grabieniu ściyli” w wykonaniu uczniów klasy IV i V. Po jej zakończeniu jury ogłosiło wyniki konkursu. Okazało się, że pierwsze miejsce, a także nagrodę publiczności, zdobyła Marysia Pilch z klasy II, która zaprezentowała wiersz Ireny Branc pt. „Pastyreczka”, drugie miejsce zajęła Oliwia Żegunia z klasy V za recytację wiersza Ireny Branc „Czego wó życze”, a trzecie miejsce Nikola Cieślar z klasy I, która przedstawiła wiersz Marii Szturc „Moje wiślański gróniczki”. Jury przyznało także cztery wyróżnienia dla: Wiktorii Wituckiej z kl. II, Gabrysi Guni z kl. II, Dominika Juroszka z kl. II oraz Joanny Sztwiertni z kl. III. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Urząd Miejski oraz Radę Rodziców. Podczas trwania imprezy nasi goście mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych uczniów. Otrzymali także upominki własnoręcznie wykonane przez wnuki.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Szkolny Dzień Dziadków