Sportem po oczach

„Sportem po oczach” to kolejny, już ósmy, projekt realizowany w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S. (Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem w Programie „Działaj lokalnie” będącym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Projekt ten prowadzony był w Czarnem od sierpnia do grudnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 „Nad Białką”, a jego celem była sportowa aktywizacja mieszkańców Doliny Czarnego. W czasie prowadzonego projektu zwracaliśmy szczególną uwagę na znaczenie ruchu dla naszego zdrowia. Wybrane działania podejmowane w SP2 w ramach projektu „Sportem po oczach” to między innymi: pieszy Rajd Szkoły u Źródeł Wisły z metą na Rastocznem, wyjazd uczniów klas 5 – 8 do Stacji Terenowej Karpackiego Banku Genów w Jaworzynce Wyrchczadeczce, wyjazdy na basen oraz wyjścia na spacery z kijami nordic walking uczniów w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz kurs samoobrony dla kobiet, który rozpoczął się w szkole w listopadzie 2019 r. Zajęcia w ramach tego ogólnodostępnego kursu odbywają się w środy o godzinie 18.00 w zastępczej sali gimnastycznej SP2 i są prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora – mgr. Dariusza Cieślara. Dzięki uczestnictwu w projekcie „Sportem po oczach” udało się zakupić urządzenie do ćwiczeń w siłowni zewnętrznej, która powstaje obok placu zabaw przy SP2. Jest to już drugie tego typu urządzenie, pierwsze zostało zakupione ze środków pozyskanych z wynajmu szkoły. Siłownia zewnętrzna jest dostępna dla wszystkich, więc zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Sportem po oczach