Samoobrona dla kobiet

Od listopada 2019 r., w środy o godzinie 18.00 prowadzony jest w szkole kurs samoobrony dla kobiet (tych dużych i małych). Instruktorem kursu jest mgr Dariusz Cieślar. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „Sportem po oczach” – to kolejny, już ósmy projekt realizowany w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S. (Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej) przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Projekt w Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej realizowany jest w Czarnem od sierpnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 2 „Nad Białką”. Celem projektu jest sportowa aktywizacja mieszkańców Doliny Czarnego. W czasie prowadzonego projektu zwracamy szczególną uwagę na znaczenie ruchu dla naszego zdrowia. Zapraszamy wszystkich do udziału w zajęciach!

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Samoobrona dla kobiet