Rozpoczynamy projekt mPotęga

Od września do grudnia 2016 roku w naszej szkole będzie realizowany projekt „Po co nam ta matma?”, którego głównym celem jest wzbudzenie u uczniów większego zainteresowania matematyką i uświadomienie jej przydatności w codziennym życiu. W ramach projektu będą odbywać się zajęcia dla uczniów chcących poznać gry matematyczne i logiczne oraz stworzyć swoje własne np. z wykorzystaniem frezarki CNC lub drukarki 3D udostępnionej przez Pracownię FabLab. Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość kształtować swoją wyobraźnię przestrzenną poprzez użycie specjalistycznych programów do projektowania 3D takich jak:  tinkercad.com i tusion360. Odbywać się będą także zajęcia z muzyki i przyrody pod kątem wykorzystywania w nich matematyki oraz z języka angielskiego, gdzie uczniowie poznają podstawowe słownictwo matematyczne w tym języku. W ramach projektu zorganizujemy także podchody matematyczne dla całej szkoły oraz różnego rodzaju konkursy i mini-konkursy dla uczniów klas IV-VI.

Zamierzamy również zaprosić gości reprezentujących różne zawody (architekt, programista, itp.), w których wykorzystuje się matematykę i połączyć ich wizytę z praktycznymi zajęciami związanymi z wykonywaniem tych właśnie zawodów. Zaprosimy także rodziców, by wspólnie z nimi porozmawiać o tym, jak można ciekawie uczyć umiejętności matematycznych w domu i zaprezentować im pomocne zabawki logiczne dla dzieci rozwijające ich wyobraźnię.

mPotęga to program grantowy prowadzony przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Od 2016 r. jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki matematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób. U podstaw „mPotęgi” leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania przez dzieci i młodzież świata liczb. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.mPotega.pl

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_jpg

Sylwia Śliwka

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Rozpoczynamy projekt mPotęga