Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szk. 2020-2021

Dokumenty w formacie PDF:
oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie szkoły
oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do szkoły
oświadczenie – rodzic absolwentem szkoły
oświadczenie – odległość od szkoły
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do kl. 1
zgłoszenie dziecka do kl. 1

Dokumenty w formacie DOCX:
oświadczenie o zatrudnieniu w obwodzie szkoły
oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do szkoły
oświadczenie – rodzic absolwentem szkoły
oświadczenie – odległość od szkoły
wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do kl. 1
zgłoszenie dziecka do kl. 1