Poznaj Polskę – ministerialne dofinansowanie

Projekt: Poznaj Polskę

Szkoła Podstawowa nr 2 otrzymała dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki z przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. „Poznaj Polskę” to program, w ramach którego szkoły mogą otrzymać środki na dofinansowanie wyjazdu do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nasza szkoła złożyła jeden wniosek, który przeszedł pozytywną weryfikację. Dzięki temu uczniowie klas I – III w środę 3.11.2021 pojadą na wycieczkę do Pszczyny, gdzie zwiedzą Zespół Zamkowo-Parkowy oraz Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Koszt całkowity wycieczki to 3089 zł, z czego 2471,20 zł to kwota wsparcia uzyskanego w ramach programu „Poznaj Polskę”, a 617,80 zł to wkład własny sfinansowany przez gminę Wisła.

W drugiej edycji programu Szkoła Podstawowa nr 2 złożyła dwa wnioski na wycieczki realizowane w klasach 4 – 8. Oba wnioski zostały zaakceptowane, dzięki czemu w ostatnim tygodniu przed wakacjami, 20-21 czerwca mogły odbyć się wycieczki do Krakowa (dla uczniów klasy 7 i 8) oraz do Wrocławia (dla uczniów klas 4 – 6). Całkowity koszt wycieczki do Krakowa wyniósł 12498 zł, z czego 9998 zł (tj. 80%) zostało sfinansowane ze środków zabezpieczonych na poczet programu Poznaj Polskę, a pozostałe 2500 zł (20%) zostało pokryte przez rodziców. Natomiast całkowity koszt wycieczki do Wrocławia wyniósł 10926 zł, z czego analogicznie 8740 zł (tj. 80%) zostało pokryte ze środków MEiN, natomiast 2186 zł jako wkład własny został pokryty przez rodziców dzieci biorących udział w wyjeździe.

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Poznaj Polskę – ministerialne dofinansowanie