Otwarcie świetlicy CZAS

2 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem nastąpiło otwarcie świetlicy ogólnodostępnej „CZAS – Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej”. Spotkanie rozpoczął zespół dzwonków, na których zagrały dzieci z klasy V. Następnie Elżbieta Szajtauer – dyrektor szkoły oraz Leszek Pilch – przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6 w Wiśle Czarnem przywitali zebranych gości: Tomasza Bujoka – burmistrza Wisły wraz z małżonką, Alicję Pilch i Barbarę Kędzior – radne miasta, delegacje zarządów osiedli z Dariuszem Cieślarem na czele, Martę Raszkę – przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w czarnem, Dorotę Heczko – przewodniczącą Rady Rodziców, Elżbietę Rabięcny – prezesa Stowarzyszenia „Nad Białką”, Sławomirę Godek – prezesa Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej w Cieszynie, przyjaciół szkoły, rodziców, mieszkańców doliny oraz gości z innych zakątków Wisły. Przy wejściu wszyscy otrzymali zielone papierowe listeczki, na których każdy mógł wpisać coś na pamiątkę tego wydarzenia. Listeczki te zawieszone zostaną na drzewie, które będzie zdobiło jedną ze ścian świetlicy jako symbol tego, że miejsce to jest wspólne i każdy może się włączyć w jego rozwój.

Po przywitaniu gości uczniowie SP2: Karolina Bączek i Jakub Witucki zaprezentowali wiersz Marii Szturc pt. „Czarne”. Następnie dyrektor Elżbieta Szajtauer opowiedziała zebranym o działaniach, jakie są podejmowane w SP2. Szkoła od zawsze oprócz zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych starała się spełniać rolę centrum kultury, była miejscem poznawania nowoczesnego świata technicznego, a także miejscem spotkań pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które często pomagały w realizacji szkolnych przedsięwzięć. W szkole realizowane były projekty, m.in. z programu Działaj Lokalnie, dzięki którym odbywały się spotkania, prezentacje, koncerty, warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Organizowane były także zajęcia z wiślańskimi twórcami ludowymi, by nie tylko poznać możliwości twórczości ludowej, ale by się jej uczyć i dzięki temu kultywować tradycje regionu. Od kilku lat w szkole działa pracownia FabLab, której koordynatorem jest ks. Marek Michalik i tutaj także odbywają się systematyczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. Do dyspozycji są drukarki 3D zbudowane dzięki środkom uzyskanym w kampanii crowdfundingowej „Polak potrafi”, a dzięki pomocy miasta oraz Nadleśnictwa Wisła pracownia FabLab wzbogaciła się niedawno także o frezarkę CNC. Dzięki takim zajęciom dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności techniczne oraz podążają za nowoczesnymi technologiami. Obecnie szkoła realizuje jeszcze dwa projekty: „mPotęga”- przeznaczony dla uczniów oraz „Świat TechArt w Czarnem” z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców doliny i nie tylko, który ma na celu promowanie osiedlowej świetlicy i potrwa do grudnia 2016 roku. W ramach projektu odbyły się już warsztaty plastyczne w sierpniu oraz warsztaty „Wytnij numer” we wrześniu. Przed nami jeszcze szereg spotkań w pomieszczeniach świetlicy dla różnych grup.

Po przemówieniu dyrektor Szajtauer uroczystość wzbogacił pięknym śpiewem Mikołaj Giza, uczeń klasy V, który wykonał pieśń pt. „Nadzieja”. Później nadszedł czas, aby przybliżyć genezę powstania świetlicy. Głos ponownie zabrała dyrektor szkoły, która wraz z Leszkiem Pilchem opowiedziała o planach i marzeniach poprzedzających realizację tego projektu. Otóż te wszystkie dodatkowe działania podejmowane przez szkołę od wielu lat uzmysławiały, że na takie zajęcia przydałoby się miejsce niezależne, z osobnym wejściem.

– Z pokusą zerkaliśmy na puste pomieszczenie dawnej szkolnej kotłowni, ale wszystko wydawało się nierealne ze względów finansowych. Nasze marzenia musiały poczekać. Nadeszła jednak chwila, w której się okazało, że jednak się spełniają. Była radość, nadzieja, ale były także chwile niepewności – mówiła dyrektor szkoły.

– Prace remontowe pomieszczenia mogły się rozpocząć dzięki głosowaniu mieszkańców Wisły na projekt utworzenia świetlicy w Czarnem w ramach budżetu partycypacyjnego, a także dzięki ofiarności państwa Grażyny i Romana Cieślarów oraz Moniki i Marcina Pilchów, którzy poświęcili swoje środki finansowe, a także swój czas i energię, by ten projekt mógł zostać ukończony – przekazał zebranym Leszek Pilch.

Po wręczeniu hojnym darczyńcom podziękowań i kwiatów nadszedł czas na oficjalne otwarcie świetlicy poprzez przecięcie wstęgi i wręczanie symbolicznych kluczy (wykonanych na frezarce CNC) przedstawicielom grup, które w przyszłości będą korzystały z wyremontowanych pomieszczeń. Następnie głos zabrał burmistrz Tomasz Bujok, który pogratulował mieszkańcom i wyraził ogromne zadowolenie z współpracy oraz ogromu prac. – Jest to jeden z pierwszych projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, a w kwestii finansowania chyba najtrudniejszy do organizacji. Zarząd Osiedla nie dysponował wystarczającą kwotą do jego realizacji, ale dzięki ofiarności państwa Grażyny i Romana Cieślarów oraz Moniki i Marcina Pilchów udało się projekt zakończyć. Mam nadzieję, że to miejsce będzie żyło i będzie służyło wszystkim mieszkańcom Czarnego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania świetlicy – mówi gospodarz Wisły.

Uroczystość otwarcia świetlicy zakończyła się wspólną pieśnią „U stóp Barani” i jej zwiedzaniem. Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnego częstowało ciastem, a następnie odbył się „zielony” kulig oraz piknik organizowany przez Zarząd Osiedla nr 6.

W czasie uroczystości mówiono wiele o planach. Wierzymy, że będzie to miejsce, w którym chętnie, systematycznie będziemy spędzać wspólnie czas. Planujemy pogadanki, prezentacje, warsztaty twórczości regionalnej i inne aktywności zgodne z pomysłami i zainteresowaniami mieszkańców. Zachęcamy też już teraz do poznawania nowoczesnych technologii w ramach zajęć FabLab-u, który również będzie miał siedzibę w pomieszczeniach świetlicy. Uroczystość z okazji otwarcia świetlicy osiedlowej to piękny wspólny czas, który jeszcze raz uzmysłowił nam, jak wiele potrafimy zdziałać razem.

Spotkanie z okazji otwarcia świetlicy zostało dofinansowane w ramach realizacji projektu pod nazwą „Świat TechArt w Czarnem” ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce .

Elżbieta Szajtauer

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Otwarcie świetlicy CZAS