Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada to dzień, w którym przypominamy dzieciom o tym, że mają swoje prawa, ponieważ właśnie wtedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Obchody tego dnia w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęły się od odczytania uczniom listu Rzecznika Praw Dziecka – pana Marka Michalaka. Dzieci dowiedziały się z niego, że w tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Przypomniały sobie, że prawo gwarantuje wszystkim dzieciom kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację, ale również, że takie same prawa mają koleżanki, koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel, oraz że szacunek do ich praw jest najwyższą wartością. W myśl słów tego listu wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach ciekawe zajęcia poruszające tę tematykę. Nawet najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego włączyły się w obchody tego święta. Najpierw na podstawie opowiadania H. Hajzak „Prawa dziecka” i wiersza edukacyjnego „Bronię swoich praw” przedszkolaki poznały swoje prawa, a następnie, wykorzystując chustę animacyjną i wizytówki, utrwaliły sobie wszystkie wiadomości na ten temat. Pierwszoklasiści podczas burzy mózgów zebrali informacje na temat tego, co to są prawa i obowiązki. Później rozmawiali o tym, jakie obowiązki i prawa mają dzieci. Następnie wspólnie stworzyli plakat, na którym każdy uczeń rysował to, z czym wiążą się poszczególne prawa. W klasie drugiej przeprowadzona została pogadanka na temat obowiązków i praw dzieci, podczas której wyjaśniono wiele niezrozumiałych pojęć i określeń. Później odbyło się losowanie haseł związanych z powyższym tematem, a następnie każdy uczeń wykonał swoje zadanie, ilustrując wylosowane hasło. Zajęcia zakończyła wystawa prac plastycznych w klasowej galeryjce. Również podczas zajęć w klasie trzeciej powstały prace plastyczne ilustrujące wszystkie 10 praw, które także zostały wywieszone w sali. W klasie czwartej zagadnienia praw dziecka były pretekstem do rozpoczęcia dyskusji na temat tego, jak są one respektowane w innych krajach. Uczniowie przygotowali wcześniej informacje na ten temat, a omówienie sytuacji panującej w poszczególnych krajach uzmysłowiło dzieciom, że są miejsca na świecie, gdzie prawa nie są respektowane. Klasa V na lekcji wychowawczej zrealizowała temat „Warto znać swoje prawa”. Podsumowaniem zdobytej wiedzy było wykonanie ciuchci praw dziecka (pracy plastycznej), którą uczniowie zawiesili w swojej sali, aby przez cały czas przypominała im ten temat. Z kolei uczniowie klasy szóstej dyskutowali na temat przysługujących im praw, a następnie wspólnie przygotowali gazetkę klasową. Podsumowaniem obchodów Dnia Praw Dziecka była prelekcja przygotowana przez ojca Tomasza Urbańskiego, który opowiedział wszystkim uczniom o misji w Afryce i zwrócił uwagę na to, że nie wszędzie dzieci mogą cieszyć się z pełni przysługujących im praw. Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem i miały wiele pytań dotyczących życia w Afryce. Z pewnością zapamiętają na długo zdjęcia i rekwizyty, które podczas prelekcji zostały zaprezentowane.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka