Matematyczne TIK-i

Nazwa innowacji: Matematyczne TIK-i.

Rodzaj innowacji: metodyczna, organizacyjna

Termin wdrażania w szkole: od 1.09.2018r

Adresaci innowacji: uczniowie klas 4-8

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją: matematyka

Krótki opis innowacji:

Innowacja polega na wykorzystywaniu narzędzi Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w nauce matematyki w domu i w szkole, poprzez:

  • Prowadzenia przez nauczyciela bloga edukacyjnego matma-sp2.blogspot.com, z dodatkowymi zadaniami dotyczącymi omawianych tematów na lekcji, linkami do zbiorów zadań, gier i innych pomocy dostępnych w Internecie.
  • Prowadzenia kółka matematycznego poprzez platformę learningapps.org. Zainteresowani uczniowie otrzymują od nauczyciela login i hasło do platformy, na której co tydzień pojawiają się zadania i łamigłówki rozwijające i wymagające logicznego myślenia.
  • Wykorzystanie platformy wsipnet.pl do pracy na lekcji i do samodzielnej pracy uczniów w domu. Na platformie nauczyciel udostępnia zalogowanym uczniom e-podręczniki, testy i karty pracy w wersji interaktywnej z omawianych tematów w podręczniku. Na lekcji nauczyciel wykorzystuje dostęp do e-podręcznika i dodatkowych zadań.
  • Wykorzystywanie ekranu interaktywnego (tablicy interaktywnej) na lekcjach – plansze interaktywne, gry i zabawy, itp.
  • Wykorzystywanie aplikacji i serwerów zewnętrznych (praca w chmurze) w pracy nauczyciela i we współpracy z innymi nauczycielami.

Na czym polega nowatorstwo: Nowatorstwo polega na obszernym wykorzystaniu technologii TIK w nauczaniu matematyki, nie tylko w szkole, ale i w domu.

Przewidywane efekty: Zwiększone zainteresowanie matematyką ze względu na wykorzystywanie ciekawych dla uczniów metod, rozwijanie umiejętności i wiadomości matematycznych w przyjemny dla uczniów sposób.

Finansowanie Innowacji: nie

 

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Matematyczne TIK-i