Jubileusz szkoły

2 listopada 1879 roku oddano do użytku pierwszą szkołę w Wiśle Czarnem, która została wybudowana w miejscu, gdzie obecnie znajduje się zapora. Natomiast 9 listopada 1969 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły w Czarnem, która w tym miejscu, nad potokiem Biała Wisełka, stoi do dziś. Jak nietrudno obliczyć, na listopad bieżącego roku przypadły więc dwa okrągłe jubileusze – 140-lecia szkolnictwa w dolinie Czarnego oraz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem.

Obchody jubileuszowe odbyły się w piątek 15 listopada o godz. 11.00. Na uroczystość przybyli liczni goście: Andrzej Molin – radny Semiku Śląskiego, Karolina Kaliska-Skrabania  z Kuratorium Oświaty z Katowic, Jan Poloczek – reprezentujący Starostwo Powiatowe w Cieszynie,  Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła, Sylwester Foltyn – Sekretarz Miasta, Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta oraz Radni: Barbara Kędzior, Alicja Pilch, Zdzisław Pilch; Wiktor Buczek – naczelnik naszego miasta w czasie budowy obecnej szkoły oraz nauczyciel w trzeciej czerniańskiej szkole – na Równem, dyrektorzy wiślańskich szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą: Wiślańskiego Centrum Kultury, Nadleśnictwa, Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie, Towarzystwa Miłośników Wisły; emerytowani dyrektorzy szkoły: Halina Stypa, Elżbieta Śliż oraz Bożena Woch; obecni oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, członkowie rodzin naszych uczniów, a także absolwenci.

Wszyscy otrzymali na przywitanie specjalny numer gazetki szkolnej Między Nami Uczniami, zredagowany w całości przez uczniów klasy 8, który zawierał kalendarium, wywiady z absolwentami oraz z dyrektor Elżbietą Szajtauer, a także artykuły o współczesności i przyszłości szkoły. Gazetka została wydrukowana w ramach realizowanego w naszej szkole przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 „Nad Białką” projektu „Sportem po oczach”, który jest już ósmym projektem prowadzonym w naszej szkole w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.

Uroczystość rozpoczęła się preludium na trąbce wykonanym przez Arkadiusza Kuklę – ucznia klasy 6. Następnie został wprowadzony poczet sztandarowy i wszyscy zgromadzeni odśpiewali Hymn Narodowy. Potem głos zabrała dyrektor szkoły Elżbieta Szajtauer, która powitała wszystkich gości i przybliżyła pokrótce historię szkolnictwa w dolinie. Aby lepiej oddać to, o czym mówiła, wszyscy zebrani mogli następnie obejrzeć film o historii i współczesności szkoły-jubilatki wykonany przez Sylwię Śliwkę. Potem nadszedł czas na program artystyczny składający się z występów nauczycieli w ramach „Kabaretu Czerniańskiego Niepokoju”, który przedstawił pięć skeczy pod zbiorczym tytułem „Migawki ze szkolnego życia w SP2” przeplatanych występami uczniów szkoły. Scenariusz napisała Alicja Pieszka, a w scenkach wystąpili Justyna Brańka, Wojciech Brodzki, Dariusz Cieślar, Danuta Cieślar, Danuta Kozyra, Sylwia Krzok, Joanna Michalik, Elżbieta Rabięcny i Elżbieta Szajtauer. Zebrani mogli obejrzeć następujące skecze: „Witamy w rezerwacie”, „Odliczanie”, „Zebranie rady pedagogicznej”, „Szkolna rzeczywistość” oraz „Kontrola”. Natomiast dzieci oddziału przedszkolnego pod kierunkiem Alicji Procner-Ochman oraz uczniowie klas I – III pod kierunkiem Sylwii Cieślar, Ewy Kubackiej oraz Elżbiety Rabięcny zaprezentowały układy choreograficzne, zaś piosenki przy akompaniamencie Elżbiety Szajtauer wykonali uczniowie klas I – V, a utwory na dzwonkach uczniowie klasy VII.

Po programie artystycznym ponownie głos zabrała dyrektor Elżbieta Szajtauer, która poprosiła na środek szczególnie zasłużonych gości – budowniczych szkoły: Wiktora Buczka, Adama Michalika i Edwarda Pękałę, którym wręczyła w dowód uznania pamiątkowe statuetki. Niestety nie mogły być z nami panie Anna Cieślar i Zofia Pilch, dla których również zostały przygotowane statuetki za zaangażowanie w budowę obecnej szkoły. Przy tej okazji głos zabrał pan Wiktor Buczek, jeden z pierwszych nauczycieli pracujących w trzeciej szkole w Czarnem – na Równem. Później nadszedł czas na przemówienia pozostałych gości. Jako pierwszy głos zabrał burmistrz miasta Wisła – Tomasz Bujok, który przekazał na ręce dyrektor Szajtauer najlepsze życzenia, a następnie wręczył medale im. Bogumiła Hoffa przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Wisła. Podczas jubileuszu odznaczenia te otrzymały dwie osoby szczególnie zasłużone dla szkoły w Czarnem – Pani Julia Troszok oraz Pan Karol Chmiel. Odznaczenia te zostały przyznane na wniosek dyrektor Elżbiety Szajtauer. Następnie głos zabrali także pozostali goście: Andrzej Molin, Karolina Kaliska-Skrabania, Jan Poloczek, Janusz Podżorski, Marlena Fizek reprezentująca Wiślańskie Centrum Kultury, Barbara Kędzior – radna miasta i absolwentka czerniańskiej szkoły, Beata Mendrek – reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle i absolwentka naszej szkoły, Grażyna Pruska prezes Towarzystwa Miłośników Wisły, Wanda Przybylska – prezes Grupy Twórców Wiślanie, Piotr Dudzik reprezentujący Nadleśnictwo Wisła, a także dyrektorzy szkół, przekazując na ręce pani dyrektor życzenia dla szkoły i całej społeczności. Otrzymaliśmy także wiele życzeń i pozdrowień drogą listową, m.in. od Wojewody Śląskiego – Jarosława Wieczorka czy Renaty Czyż – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i absolwentki naszej szkoły. Rano, w dniu jubileuszu, przyjechali także państwo Drzewieccy z bukietem kwiatów i życzeniami od Szkoły Muzycznej, ponieważ nie mogli być na uroczystości ze względu na inne obowiązki zawodowe.

Po przemówieniach gości nastąpiła część nieoficjalna jubileuszu – wspólny poczęstunek, podczas którego wszyscy zgromadzeni mogli skosztować czerniańskiej żebroczki wykonanej w naszej kuchni, a także poczęstować się kanapkami, kołoczami oraz okolicznościowym tortem. Natomiast przy wyjściu każdy z gości otrzymał jeszcze pamiątkowy emblemat wykonany w naszej pracowni FabLab przez Marka Michalika oraz różę. Wszyscy chętni mogli także zapoznać się z wyłożonymi w holu kronikami szkolnymi, a także zostawić swój wpis pamiątkowy w kronice jubileuszu.

Dziękujemy wszystkim gościom, za to, że wspólnie z nami spędzili ten szczególny czas. Dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację całego przedsięwzięcia – nauczycielom, pracownikom obsługi, przyjaciołom szkoły i uczniom za wysiłek włożony w przygotowanie i czuwanie nad właściwym przebiegiem tej uroczystości. Dziękujemy także panu Józefowi Poljakowi za filmowanie całej uroczystości oraz panu Szymonowi Brodackiemu – absolwentowi naszej szkoły, który zadbał o obsługę fotograficzną. Dziękujemy za nieodpłatne wykonanie dań garmażeryjnych panu Romanowi Wisełce, dziękujemy Rodzicom oraz Przyjaciołom Szkoły: Annie Pilch, Danucie Podżorskiej i Lidii Forias za przygotowanie kanapek, a pani Annie Michalik za przystrojenie jubileuszowego tortu. Cieszymy się, że uroczystość mogła się odbyć, a naszej szkole – szacownej jubilatce życzymy, by nadal trwała w dolinie Czarnego, rozwijała się i mogła kształcić kolejne pokolenia wiślan; by rodzice naszych przyszłych potencjalnych uczniów nie zważając na plotki, a może nawet wbrew nim, wybierali Szkołę Podstawową nr 2 w Wiśle Czarnem dla swoich dzieci, by czerniańska „Dwójka” mogła się dalej rozwijać i stawać coraz lepsza, i by za 50 lat mogła świętować okrągłą rocznicę 100-lecia istnienia.

 

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Jubileusz szkoły