Indiańska wioska

Końcem grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle „Nad Białką” zakończy dziewiąty projekt realizowany w SP2 w Wiśle Czarnem, tym razem pod nazwą „Indiańska wioska” prowadzony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Realizacja projektu rozpoczęła się w sierpniu 2021r. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zapoznawali się z życiem, tradycjami i zwyczajami Indian. Poznali ich stroje, muzykę, mieszkania i sposób życia. Nawet nasz XXX Rajd Szkoły u Źródeł Wisły podporządkowany był temu tematowi. W ogrodzie przyszkolnym dzięki wielu zaangażowanym wolontariuszom powstaje indiańska wioska, która staje się wspaniałym miejscem rekreacyjnym dla  naszych podopiecznych. Indianie stawiają na naturę, kontakt z przyrodą i czerpanie przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu, tak i nasz ogród jest miejscem w pełni naturalnym, gdzie dzieci mogą bosymi stopami przemierzać ścieżkę sensoryczną, bawić się w tunelu i wigwamie z wierzby, usiąść przy ognisku, czy cieszyć się zapachem aromatycznych ziół z zielnika. Dzięki pozyskanym środkom zakupiony został również ksylofon, który wzbogaci instrumentarium szkoły. Niestety w tych trudnych czasach nasze spotkania nie mogły być bardzo liczne, niemniej cieszyliśmy się na każde z nich. A imprezy, które się odbyły były świetną okazją do integracji naszej czerniańskiej społeczności.

Elżbieta Szajtauer

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Indiańska wioska