Dzień Patrona

W SP 2 ostatni dzień nauki przed zimową przerwą świąteczną corocznie poświęcony jest naszemu patronowi – Adamowi Mickiewiczowi. Z tej okazji biblioteka szkolna organizuje dla wszystkich uczniów zajęcia w ramach obchodów Dnia Patrona. W tym roku ten szczególny dzień obchodziliśmy we wtorek, 22 grudnia, a zajęcia zostały zatytułowane „Poleć książkę Adamowi Mickiewiczowi”. Obchody rozpoczęliśmy od wizyty specjalnego gościa – pana Piotra Witoszka, który wykonuje ginący już zawód introligatora. Podczas godzinnej prelekcji dzieci mogły się zapoznać ze specyfiką jego pracy, zobaczyć sprzęt, jakim posługuje się introligator w swojej pracowni oraz podziwiać książki, które zostały przez pana Witoszka naprawione. Po prelekcji odbył się krótki apel, podczas którego przypomnieliśmy sobie najważniejsze informacje o naszym patronie i dowiedzieliśmy się, jak będą przebiegać zajęcia w tym dniu. Następnie uczniowie wraz ze swoimi wychowawczyniami, udali się do klas, aby wspólnie wykonać zadanie projektowe – przygotować plakat, na którym zostaną umieszczone propozycje książek, jakie uczniowie chcieliby polecić Adamowi Mickiewiczowi wraz z uzasadnieniem. Dzieci młodsze polecały swoje ulubione książki, natomiast starsze miały dodatkowo nawiązać w uzasadnieniu wyboru poszczególnych pozycji do biografii Mickiewicza. Praca przebiegała sprawnie, bo dzieci już wcześniej przyniosły do szkoły swoje ulubione książki lub wypożyczyły odpowiednie pozycje w szkolnej bibliotece. Podczas wykonywania zadania wszystkie klasy mogły jeszcze dodatkowo korzystać ze zbiorów bibliotecznych, które były udostępniane w miarę potrzeb na bieżąco. Po zakończonej pracy znów zebraliśmy się na apelu pod popiersiem naszego patrona i nastąpiła prezentacja projektów wykonanych przez uczniów. Okazało się, że wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie. Zachwycała ilość i oryginalność podejścia do tematu, a także staranność wykonania prac. Dzieci polecały na przykład wiersz Juliana Tuwima „Okulary”, ponieważ Mickiewicz był roztargniony; książki o samochodach, bo w czasach, kiedy żył, nie było samochodów i z pewnością zainteresowałby go ten środek transportu, zwłaszcza, że dużo podróżował; różne bajki do czytania jego licznym dzieciom czy książkę „Przekroje” Agnieszki Sowińskiej o warzywach i owocach, ponieważ Mickiewicz był słabego zdrowia. Po prezentacji efektów pracy uczniów odbyły się wigilijki klasowe i na tym zakończyliśmy obchody tego szczególnego dnia.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Dzień Patrona