Dzień Patrona 2019

W piątek, 20 grudnia, w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Patrona – Adama Mickiewicza. Jak co roku w tym dniu zamiast typowych lekcji w ławkach, odbywają się zajęcia zblokowane dla poszczególnych klas, tematycznie związane z patronem szkoły. W tym roku uczniowie pod opieką wychowawców mieli za zadanie przygotować krzyżówki w oparciu o biografie Adama Mickiewicza (klasy 3 – 8) lub treść bajek Mickiewicza (klasy 1 i 2). Realizacja zadania przebiegała w dwóch etapach – najpierw poszczególne klasy tworzyły krzyżówkę z hasłem w oparciu o przygotowane materiały dostosowane do możliwości poszczególnych grup wiekowych, a później następowała wymiana prac między klasami i uczniowie mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę przygotowaną wcześniej przez kolegów. Wymiany odbywały się w obrębie par – klasy 8 i 7, klasy 6 i 5, klasy 4 i 3, klasy 2 i 1. W tym czasie dzieci z oddziału przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach dotyczących bajki „Koza, kózka i wilk”, do której tworzyły historyjkę obrazkową. Po rozwiązaniu krzyżówek i sprawdzeniu ich poprawności nastąpiło podsumowanie pracy wszystkich uczniów na apelu, podczas którego uczniowie mogli się pochwalić efektami swojej pracy, omówić hasła i skorygować ewentualne błędy.

W tym dniu odbyły się także wigilijki klasowe, a przed rozpoczęciem zajęć w klasach uczniowie mogli obejrzeć film dokumentalny o Stanisławie Hadynie w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin kompozytora.

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Dzień Patrona 2019