Ciuchcia Zdrowia

27 maja rozpoczęliśmy obchody Tygodnia Zdrowia. Pierwszym wydarzeniem wchodzącym w skład całego cyklu działań w naszej szkole była Ciuchcia Zdrowia – program profilaktyczny przygotowany przez fundację Krzepki Maluch, który ma na celu uświadomienie najmłodszym, jakie są zasady zdrowego życia. Program rozpoczął się od godzinnego szkolenia uczniów klas VI – VIII, ponieważ to oni później podjęli się obsługi kolejnych stacji. Zajęcia odbywały się na dwóch godzinach lekcyjnych – najpierw dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I, następnie dla dzieci z klas II – IV. Program ma formę ośmiu stacji, na których dzieci poznają kolejne zasady zdrowia: właściwego odżywiania, odpowiedniego korzystania ze słońca, oddychania, zaufania, unikania używek, odpoczynku, ćwiczeń fizycznych i picia wody.  Wykonując różnorodne zadania poprzedzone krótką prelekcją, dzieci mogły od razu zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Przy okazji uczyły się asertywności, wzmacniały poczucie własnej wartości i utrwalały zdrowe nawyki. Dzięki użyciu oryginalnych i bardzo kolorowych pomocy wizualnych uczniowie mogli wszystko łatwiej zapamiętać. Każdy uczestnik otrzymał na początkowej stacji paszport zdrowia, do którego zbierał pieczątki poświadczające udział w zajęciach na każdej stacji, a na koniec wszystkie dzieci dostały jeszcze kolorowe książeczki z dokładniejszym omówieniem zasad prezentowanych na wszystkich stacjach, natomiast wolontariusze z klas starszych, którzy zaangażowali się w obsługę stacji otrzymali certyfikaty i upominki. Program Ciuchcia Zdrowia jest autorskim projektem fundacji Krzepki Maluch, unikalnym w skali całego naszego kraju. Dlatego cieszymy się, że nasza szkoła mogła z niego skorzystać, bo był to bardzo wartościowy czas. 

Zobacz także:

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Ciuchcia Zdrowia