Apel przyrodniczy

7 listopada 2016 r. odbył się w naszej szkole apel przyrodniczy.

Pierwszym jego punktem było przedstawienie ekologiczne pt. „Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa” poruszające kwestię segregacji odpadów oraz recyklingu. Zostało ono przygotowane przez uczniów Szkolnego Koła Ochrony Przyrody. Do realizacji przedstawienia wykorzystano szkolny sprzęt multimedialny, a występ na żywo urozmaiciła  projekcja filmiku nakręcony przez uczniów. Po zakończeniu występu opiekun koła Michalina Szalbót zadała zgromadzonym uczniom pytania dotyczące problemów ekologicznych poruszanych w przedstawieniu.

W nawiązaniu do tematyki scenki podsumowano tegoroczną akcję „Sprzątanie Świata”, w trakcie której uczniowie zebrali ponad dziesięć worków śmieci.

Ostatnim punktem apelu było rozstrzygnięcie konkursów przyrodniczych, które odbyły się w naszej szkole w związku z obchodami Światowego Dnia Zwierząt. Pierwszy z nich był klasowym konkursem  wiedzy o zwierzętach. Czwartego października (Światowy Dzień Zwierząt) w naszej szkole rozwieszono koperty z pytaniami konkursowymi. Zadaniem klas było odnalezienie wszystkich kopert, a następnie opracowanie odpowiedzi. W konkursie wzięły udział wszystkie klasy łącznie z oddziałem przedszkolnym.  Na wyróżnienie zasłużyły wszystkie klasy młodsze, które w nagrodę otrzymały słodkie upominki. Jednak zwycięstwo przypadło klasie II, która odpowiedzi zaprezentowała z niezwykłą starannością. To właśnie do klasy II powędrowała  zielona żabka – maskotka będąca nagrodą „przechodnią” w klasowych konkursach przyrodniczych (została przekazana przez ubiegłorocznych zwycięzców – klasę VI).

Drugi z konkursów był konkursem indywidualnym i nosił tytuł „Zwierzaka mam i o niego dbam”. Polegał on na przedstawieniu dowolną techniką zasad opieki nad wybranym zwierzątkiem domowym. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Paulina Puszyńska z klasy III, która wykonała pracę przestrzenną. Drugie miejsce ex aequo zajęli: Wiktora Czyż z klasy I,  Jonasz Cieślar z klasy II, Filip Kusaj z klasy II, Jakub Pilch z klasy II oraz Joanna Sztwiertnia z klasy III.

Michalina Szalbót

W celu kontaktu z sekretariatem wypełnij formularz:

Apel przyrodniczy