XXI Rajd Szkoły u Źródeł Wisły

Dzień Edukacji Narodowej 14 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem obchodziliśmy w nietypowy sposób – odbył się bowiem tradycyjny XXXI Rajd Szkoły u Źródeł Wisły. Rajd, podobnie jak w zeszłym roku zorganizowany został w ramach prowadzonego projektu w programie #PolskoAmerykańskiejFundacjiWolności, realizowanego przez #AkademięRozwojuFilantropiiwPolsce i #StowarzyszenieCieszyńskiejMłodzieżyTwórczej (u nas realizowany dzięki Stowarzyszeniu Wspierającemu Rozwój […]