Otwarcie świetlicy CZAS

2 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem nastąpiło otwarcie świetlicy ogólnodostępnej „CZAS – Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej”. Spotkanie rozpoczął zespół dzwonków, na których zagrały dzieci z klasy V. Następnie Elżbieta Szajtauer – dyrektor szkoły oraz Leszek Pilch – przewodniczący Zarządu Osiedla nr 6 w Wiśle Czarnem przywitali zebranych gości: Tomasza Bujoka – […]