Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Pod koniec maja udostępniono wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji, do którego 1 kwietnia 2015 r. przystąpili wszyscy szóstoklasiści w kraju. W SP nr 2 sprawdzian ten napisało 11 uczniów. Jego wyniki okazały się dla naszej klasy szóstej bardzo dobre – przewyższyły średnią ogólnopolską, wojewódzką i miejską, przedstawiając się następująco: z języka polskiego szóstoklasiści uzyskali średni wynik […]