Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Znamy już wyniki egzaminów ósmoklasisty. Poniżej wyniki z poszczególnych przedmiotów na tle naszego miasta, powiatu, województwa i kraju.

Gratulujemy naszym absolwentom i życzymy im powodzenia w nowych szkołach!