Spółdzielnie uczniowska „Zgoda”

W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska. Od marca 2016 roku jej działalność opiera się tylko na sprzedaży herbaty, którą piją wszyscy uczniowie podczas drugiego śniadania.
Zyski z tej działalności przeznaczane są na rzecz prac oświatowych w naszej szkole.