Samorząd uczniowski

Opiekunem samorządu w roku szkolnym 2016/2017 jest mgr Aleksandra Forias

Skład samorządu:

  • Natalia Pilch – przewodnicząca szkoły
  • Mikołaj Giza – zastępca
  • Diana Cieślar – sekretarz
  • Beniamin Cieślar – skarbnik