Samorząd uczniowski

Opiekunem samorządu w roku szkolnym 2019/2020 jest mgr Dariusz Cieślar