Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

31 lipca 2020 r. od godziny 10:00 do 12:00 dyrektor szkoły będzie wydawał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową. Odbiór zaświadczenia uczniowie potwierdzają własnym podpisem, dlatego każdy z absolwentów powinien stawić się w szkole osobiście.