Dyżur wakacyjny 2020

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące dyżurów wakacyjnych organizowanych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Wiśle.

Coś innego

wefwefwefwe

Spółdzielnie uczniowska „Zgoda”

W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska. Od marca 2016 roku jej działalność opiera się tylko na sprzedaży herbaty, którą piją wszyscy uczniowie podczas drugiego śniadania. Zyski z tej działalności przeznaczane są na rzecz prac oświatowych w naszej szkole.

Samorząd uczniowski

Opiekunem samorządu w roku szkolnym 2019/2020 jest mgr Dariusz Cieślar

Historia

Wiślańskie szkolnictwo może pochwalić się rzadkim fenomenem – kronikami szkolnymi. Czytanie kronik, których autorami byli głównie kierownicy szkół jest zajęciem pouczającym ale zarazem pasjonującym. Na podstawie zapisów w kronikach można wiślańskim nauczycielom wydać jednoznaczną ocenę, że byli doskonałymi pedagogami i wielkimi patriotami. Na terenie Czarnego i Równego brakowało szkoły. Znaczna część dzieci pozbawiona była jakiegokolwiek nauczania. […]